Adobe Photoshop

Planprogrami:

 • Bazat e fotografisë digjitale
 • Formatet e fotografive digjitale
 • Raporti ndërmjet dimensionit dhe rezolucionit
 • Kolor modet
 • Përshtatjet: Brightness, Contrast, Levels, Curves, Exposure, Hue, Saturation, Brightness, Vibrance,…
 • Puna me shtresa
 • Blending Modes
 • Puna me kanale
 • Korigjimet: Clone Stamp, Healing Brush Tool, Spot Healing Brush Tool, Patch Tool, Red Eye Tool,…
 • Montazha: Rectangular Marquee Tool, Lasso Tool, Magic Wand Tool,…
 • Manipulimet me tekst
 • Paletat e ngjyrave
 • Përdorimi i filterëve për arritjen e efekteve të ndryshme
 • Përgatitja e fotografive për Web
 • Përgatitja e një shablloni për Web faqe (slicing)
 • etj.