Web Design

Planprogrami:

 • Hyrje
 • Ç’është HTML
 • Rregullat në përdorimin e HTML etiketave
 • Krijimi i një sajti
 • Block dhe inline elementet
 • Cascade Style Sheets (CSS)
 • CSS Properties
 • Tabelat
 • Formularët
 • Organizimi i Web faqes
 • Elementet semantikë
 • Punimi i shablloneve në Dreamweaver (DWT)
 • Save for Web
 • Optimizimi i imazheve për Web
 • Slicing
 • Elementet multimedialë
 • Grid theory
 • Media queries
 • Bootstrap
 • Hyrje në JavaScript
 • Hyrje në jQuery
 • Puna me cPanel
 • Google Analytics
 • Google Webmaster Tools